MEBLER.EE MÜÜGITINGIMUSED

Kehtivad alates 11.12.2020

1. MÜÜGITINGIMUSTE KEHTIVUS

1) Müügitingimused kehtivad aadressil mebler.ee asuvas veebipoes ostja (edaspidi Ostja) ja ettevõtja PÕLDE INVEST OÜ, registrikoodiga 12797802 (edaspidi Veebipood) vahel kaupade ostmisel.

2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad mebler.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad seadused, tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

3) Veebipood jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.mebler.ee.

4) Veebipood müüb kaupa ainult juriidilistele isikutele, mistõttu ei kohaldata käesolevatele müügitingimustele ja poolte vahel sõlmitud müügilepingule tarbijakaitse regulatsioone.

5) Ostja kinnitab tellimuse esitamisega, et on käesolevate müügitingimustega tutvunud ja peab nendest toodud tingimusi mõistlikeks.

6) Kodulehelt www.mebler.ee tehtud tellimust saab tühistada 5 (viie) päeva jooksul, tellimuse esitamise päevast alates.

2. HINNAINFO

1) Loe tarne kohta lähemalt müügitingimuste punktis 6 ja veebilehel avaldatud lehelt “Ostuinfo”.

2) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Ostja ja Veebipood mebler.ee vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

4) Veebipood jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.mebler.ee.

5) Kõik hinnad on toodud eurodes. Eestis on müügi korral käibemaksumäär 20 %.

3. MAKSEVIISID

1) Tasumine toimub esitatud arve alusel.

2) Kõik maksed toimuvad eurodes ning arvestatakse maksja kontolt maha eurodes.

4. TELLIMUSE VORMISTAMINE

1) Lisage soovitud tooted ostukorvi.

2) Tellimuse vormistamiseks vajutage ostukorvis lingile „Telli“

3) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad korrektselt, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub kauba kiire ja tõrgeteta kohale toimetamine ning hilisem võimalik vaidluste ja pretensioonide lahendamine. Kliendikonto registreerimisel saadetakse andmetes märgitud meiliaadressile selle kohta info.

3) Märkige, et olete tutvunud ja nõustute Müügitingimustega ning esitage tellimus, vajutades sellenimelisele nupule.

4) Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E−R 10.00−18.00). Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 15, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.

5. MÜÜGILEPINGU JÕUSTUMINE

1) Ostja poolt tellimuse esitamisega loetakse poolte vahel sõlmituks müügileping, mille kohaselt kohustub Veebipood andma Ostjale üle Ostja poolt veebilehel mebler.ee tellitud kauba ning selle omandi, Ostja aga kohustub Veebipoele tasuma kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma kauba vastu.

2) Müügileping jõustub Ostja poolt tellimuse esitamisega. Kuni kauba eest väljastatud arve täieliku tasumiseni kuulub kauba omandiõigus Veebipoele ja Veebipoel ei ole kohustust kaupa ostjale üle anda.

6. TARNE

1) Veebipoe logistikapartner on Eestis Rain Logistic OÜ. Kui puudub võimalus territooriumile või hoone juurde sõitmiseks, siis toimub kauba mahalaadimine territooriumi sissepääsu juures või maksimaalselt hoone lähedal , kuhu saab kaubaauto sõita. Kaup tarnitakse tellijale (kool, lasteaed, kontor) kuni hoone välisukseni monteerimata kujul (osade toodete puhul monteeritud kujul) ja tehase pakendis.

Tarne maksumus – Eestis ja Soomes on tarne maksumus sõltuvuses tellitud kauba aluste arvust ja veokaugusest.

Orienteeruv tarneaeg 30-50 tööpäeva.

2) Pärast kauba eest väljastatud arve täielikku tasumist garanteerib veebipood mebler.ee tellimuse kohale toimetamise Ostjale tarnetingimustes ettenähtud aja jooksul ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.

3) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

4) Veebipood mebler.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohale toimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Veebipood ei saanud mõjutada ega ette näha.

5) Tarne. Veebilehel mebler.ee kuvatud toote hind ei sisalda transpordikulu. Transpordikulud on toodetel erinevad. Pärast tellimuse esitamist saadab Veebipood Ostjale eraldi arve koos transpordikuludega.

7. VÄÄRAMATU JÕUD

1) Veebipood ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude või kauba kohale toimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohale toimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Veebipood ei saanud mõjutada või ette näha.

8. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebipoe mebler.ee isikuandmete vastutav töötleja on PÕLDE INVEST OÜ (registrikood: 12797802) asukohaga Harjumaa, Tallinn linn, Põlde tn 32-2, 13516, telefon: +372 5886 5125 ja e-post myyk@mebler.ee.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • kauba kohaletoimetamise aadress;
  • pangakonto number;
  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
  • klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi ja telefoninumber edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale ja/või kauba tarnijale kui kauba saatjaks on tarnija. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga või kui klient tellib kauba postkontorisse, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse Zone.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud kokkulepete alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest).

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (e-post: myyk@mebler.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

9. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

1) Ostja peab puuduse ilmnemisel Veebipoele pretensiooni esitama hiljemalt kahe kuu jooksul puuduse ilmnemisest, lisades digitaalselt või paberkandjal arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

2) Veebipood ei vastuta

– Ostja süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest, toote mittenõuetekohase või mitte eesmärgipärase kasutamise ja hoiustamise tulemusena,

– toote normaalse kulumise eest.

3) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile myyk@mebler.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

5) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

6) Kõik müügilepingust tulenevad vaidlused püütakse esmajärjekorras lahendada poolte vahel läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised pooli rahuldatavat tulemust ei anna, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus ja Eesti Vabariigi õiguse alusel.