3 külge. Kõik pooled arendavad koordinatsiooni

104x117x93 cm.